DU ER HER

Advarer mot frostskader

Publisert: 23.01.2014.  Oppdatert: 07.01.2016.

Med vinter og kulde øker risikoen for frostskader på vannrør. I tillegg til vannskader kan frostsprengte rørsystem gi omfattende skader på vannbaserte slokkesystemer, slik at disse ikke fungere som forutsatt ved branntilløp.

Frostskader på vannbaserte slokkeanlegg skjer ved at vann i rørsystemet fryser til is. Når vannet fryser skjer en økning av volumet på ca. 10 %. De fleste komponenter som benyttes i slike anlegg vil ikke tåle en slik påkjenning og sprekker som følge av isdannelsen. Lekkasjen oppstår normalt først når isen smelter.

- Frostsprengning skjer i få, korte perioder høst og vinter, og kan unngås ved å ta noen enkle grep, sier Arild Juell-Andersen, leder for Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS).

Han peker på at frost i vannrør vanligvis skyldes at rørene er uheldig plassert i bygningen. Det kan for eksempel være i kryprom og andre uoppvarmede rom. Det kan være nær kuldebroer, i svakt isolerte konstruksjoner mot det fri eller på steder med kald trekk.

Rør til vannbaserte slokkeanlegg er spesielt utsatt på to måter. 1. Vannet er alltid stillestående. 2: Man får ingen indikasjon på frost før frostpluggene tiner og lekkasjen og vannskaden er et faktum. I de fleste andre tilfeller vil frost kunne oppdages ved at vann ikke lenger er tilgjengelig nedstrøms frostpluggen mens frostpluggen fortsatt er på plass, altså før lekkasjen er et faktum.

- Det er flere måter å beskytte slokkeanleggene mot frost. De tre mest brukte er tørranlegg (luftfylt anlegg), frostvæske og varmekabler, opplyser Juell-Andersen.

For anlegg beskyttet med frostvæske, må frostvæskeblandingen ha frysepunkt lavere enn minimumstemperaturen i det aktuelle området. For vannbaserte slokkeanlegg installert i kjøle- og fryselager er det krav til måling av frostvæske hvert kvartal. Ellers er det krav til måling en gang i året.

Juell-Andersen peker ellers på at det for varmekabelsystemer for frostsikring av slokkeanlegg gjelder betydelig strengere driftssikkerhetskrav enn ved annen bruk av varmekabler. Kravene finnes i Norsk Standard, NS-EN 12 845.

OFAS-lederen har følgende generelle råd for å unngå vannskader som følge av frost:

  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Pass på at innetemperaturen holdes høyt nok til at anlegget alltid er frostfritt.
  • Vær oppmerksom på plassering av rør i kalde kryprom, yttervegg, gulv og tak.
  • Sørg for ettersyn når man er bortreist.

For virksomheter bør driftsinstruksen for bygg omfatte følgende sesongtiltak:

  • Stenge lufteventiler og vinduer.
  • Kontrollere og regulere oppvarmingen.
  • Kontrollere at varmekabler og termostater virker.
  • Måle frostvæske.

Kontaktperson for media:
Arild Juell-Andersen, leder av Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg
Mobiltelefon: 934 03 561

Tilbake til Aktuelle saker

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider