DU ER HER

Ny boligsprinklerstandard

Publisert: 24.09.2010.  Oppdatert: 16.03.2011.

Det har på initiativ og med bidrag fra blant annet Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (i dag Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg), blitt gjennomført et nordisk samarbeidsprosjekt om boligsprinkler. Som resultat av dette prosjektet er det utgitt to separate standarder.

Dette gjelder:

NS-INSTA 900-1 - Boligsprinkler – Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold
NS-INSTA 900-2 - Boligsprinkler – Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter.

Standardene ble i første omgang utgitt på engelsk, men NS-INSTA 900-1 er nå oversatt til norsk.

NS-INSTA 900-1 erstatter “Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boliger opp til og med fire etasjer”.

I den nye veiledningen til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) refereres det i flere tilfeller til NS-INSTA 900.

Boligsprinkler er et nyttekostnadseffektivt tiltak, i forhold til personsikkerheten. Det vil øke den tilgjengelige rømnings- og redningstiden ved brann. Et slikt automatisk slokkeanlegg vil med meget stor sannsynlighet kontrollere eller slokke brannen på et tidlig stadium.

Tilbake til Aktuelle saker

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider