DU ER HER

Slokkeanlegg redder liv

Publisert: 29.04.2015.  Oppdatert: 30.04.2015.

Brannen i Tysvær i fjor kan sette ny standard for alle landets kommuner.

Natt til 2. september 2014 brøt det ut brann i det tekniske rommet på «Stølsberg 33», et botiltak for personer med funksjonshemming i Tysvær kommune. Det bodde fire personer på senteret, som er bemannet døgnet rundt. Skumisolasjonen i varmtvannsberederen tok fyr og førte til stor røykutvikling. Fordi døra til rommet var åpen, ble store deler av fellesarealene røyklagt. Bygget hadde sprinkleranlegg som løste ut og bidro til å redusere brannspredningen.

Evaluering av brannen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har evaluert brannen. Hovedkonklusjonen er at det automatiske sprinkleranlegget bidro til å sikre nok tid til å evakuere beboerne, fordi disse ikke kunne evakuere på egenhånd. Alle kommuner bør vurdere ettermontering av automatiske slokkeanlegg i bygg der beboerne ikke har mulighet til å evakuere ved egen hjelp, lyder anbefalingen i rapporten.
 
Redder liv
I evalueringen kommer det også frem at sprinkelanlegget var sterkt medvirkende til at bygningen ikke ble totalskadd, noe som ville ha ført til betydelig økonomisk tap.
 
I ny forebyggende forskrift foreslås det å ilegge kommunene plikt til å evaluere "...hendelser som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse eller miljø." DSB og DiBK mener evalueringen av brannen i Tysvær har vist hvilket potensial som ligger i å foreta en grundig gjennomgang av slike hendelser.
 
Gjennom evalueringen av brannen på «Stølsberg 33» har Tysvær kommune, og andre kommuner og nasjonale fagmyndigheter, fått økt kunnskap og innsikt i viktige sider i det brannforebyggende arbeidet. 
 
- Brannen viser viktigheten av automatiske slokkeanlegg i bygg der beboerne har behov for assistanse ved evakuering. Erfaringene fra hendelsen er derfor verdifull læring som kan brukes nasjonalt, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.
 
Tusen branner
De siste ti årene har det brutt ut nesten tusen branner i omsorgsboliger, pleiehjem og institusjoner i Norge. Siden 2004 har det omkommet 29 personer som følge av brann i slike bygninger.
 
- I 2010 ble det innført krav om automatiske slokkeanlegg i nye omsorgsboliger, pleiehjem og institusjoner. Krav til automatiske slokkeanlegg ble prioritert fordi det er kostnadseffektivt og gir meget høy personsikkerhet. Branntilløp kontrolleres eller slokkes på et tidlig stadium, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i DiBK.
 
Boliger bygd før dette kravet trådte i kraft har sjelden installert sprinkleranlegg eller andre former for automatiske slokkeanlegg.

Pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet

Les hele rapporten her

Tilbake til Aktuelle saker

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider