DU ER HER

Bruksområder

Publisert: 20.12.2010.  Oppdatert: 25.11.2011.

Metoden inert luft inertisering kan generelt brukes der en ellers har brukt gasslokkeanlegg. Men i tillegg kan inert luft brukes i rom der det er viktig å kunne oppholde seg, for eksempel i kontrollrom. Inert luft er ønskelig der en ikke vil akseptere at brann oppstår og derfor ikke kan bruke gasslokkeanlegg. Gasslokkeanlegg kan ikke utløses før etter at det er en viss flammebrann. Når halokarbongasser slokker brann oppstår det giftige og korrosive spalteprodukter.

Selv om inert luft er mindre farlig enn å fly, og gir god helse, blir alle rom med inert luft merket slik at personer som av helsemessig grunn ikke kan fly kan ta forholdsregler. Hvis ikke kan de uforvarende utsette seg for påkjenninger. Vi må sammenlikne med fly fordi fly er eneste opphold for mennesker der noen medisinsk må siles ut på grunn av sviktende oksygenopptak. Når fast ansatte bruker lokaler avklarer bedriftslege adgang, mens skilt og adgangskontroll gjelder for inert luft lokaler der publikum har adgang. De som ikke kan fly pga svikt i oksygenopptak må også unngå rom med inert luft, eller gå ut av rommet ved behov som ingen kan i fly. De som har flyforbud knyttet til trykkforandringer kan derimot likevel oppholde seg i inert luft når det er avklart med lege.

OFAS anbefaler ikke varig opphold i rom med inert luft. Det er usikkerhet knyttet til personrisikoen ved opphold i rom med inert luft/oksygenfattig atmosfære. Det foreligger ikke en entydig konklusjon på hvordan mennesker reagerer på opphold i oksygenfattig atmosfære. Derfor må personsikkerheten vurderes i hvert tilfelle.

Inert luft er egnet i tette rom for IKT, kunstmagasiner, lager, fjellhaller, store volumer, driftskritiske rom og for rom med sårbart eller kostbart inventar.

Inert luft er særlig egnet i museer, gallerier, biblioteker og arkiver fordi oksygenfattig klima også bremser oksiderende nedbryting av materialer for bevaring over lang tid. Tilsvarende gjelder i lagre med frukt og grønt fordi råte forsinkes. Ubemannede lager benytter lave oksygenkonsentrasjoner, se under Inertisering med gass.

Inert luft brukes i store fryselager, automatiserte høytlager og tørrlager fordi andre slokkesystem ikke fungerer i store volum, stor høyde eller kulde. Inert luft er kosteffektivt ved store volum: Det er installert anlegg i >300 000 m3 volum.

Hyppig persontrafikk ut/inn i små rom er lite gunstig. Sluse anbefales. Rom med stort ventilasjonsbehov er lite egnet. Ventilasjonsbehov kan revurderes: Der mulig kan inert luft dokumenteres å gi bedre klima enn uteluftventilering.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider