DU ER HER

Om OFAS

Publisert: 24.01.2008.  Oppdatert: 02.06.2016.

Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS) ble opprettet av Finansnæringens Hovedorganisasjon i 2003 på initiativ fra Norsk brannvernforening, under navnet Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS). Navnet ble endret til Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg i 2010, samtidig med at formålet for opplysningskontoret ble utvidet.

Hovedformålet er å øke antall automatiske slokkeanlegg i Norge og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Det er et faktum at automatiske slokkeanlegg er et av de mest effektive tekniske tiltakene man kan investere i for å begrense en brann. Det er imidlertid viktig at dette tiltaket er knyttet opp mot korrekt brannseksjonering, varsling m.v. for å oppnå full effekt av investeringen.

Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg vil primært arbeide med informasjonsaktiviteter for å fremme antall slokkeanlegg i Norge og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Opplysningskontoret vil også kunne bistå i formidling av kjent teknologi, men vil ikke ha fokus på å løse tekniske problemer. Løsning av prinsipielle problemer vedrørende regelverk og forskrifter er oppgaver for blant annet Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Formålsparagraf
OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon av informasjon og kunnskap som bidrar til økt bruk av automatiske slokkeanlegg. Informasjon og kunnskap skal bidra til god kvalitet på eksisterende og nye automatiske slokkeanlegg.

OFAS skal også ta initiativ til og bistå i utviklingen av nye tekniske og andre løsninger innen området automatiske slokkeanlegg. OFAS skal også være brobygger for å øke oppslutningen om formålet med OFAS.

Organisering av OFAS
OFAS ledes av et styre valgt blant medlemmene. Sekretariatsfunksjonen utføres av Norsk brannvernforening ved Line Martinussen. Styret består av:

  • Styreleder Arild Juell-Andersen (Finans Norge)
  • Nestleder Hildegunn Bjerke (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd)
  • Jan Hantho (Brannfaglig Fellesorganisasjon)
  • Frank Elton (Brannteknisk forening)
  • Egil Larsen (Oslo brann- og redningsetat)

Om nettsiden
Hensikten med nettsiden er å spre nyttig informasjon og kunnskap som bidrar til økt bruk av automatiske slokkeanlegg, samt å øke kvaliteten på eksisterende og nye automatiske slokkeanlegg.

Vi prøver å gi deg mest mulig korrekt og nyttig informasjon, men vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap, skade eller følgeskade som måtte oppstå som følge av bruk av informasjon fra nettsiden. Alle nedlastninger av dokumenter skjer på brukerens eget ansvar.

Ressurser


Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider