DU ER HER

Generelt

Publisert: 20.12.2010.  Oppdatert: 25.11.2011.

Med inert luft menes oppholdssikker luft der vanlige materialer ikke vil antenne og brenne. Inert luft er vanlig luft, men mengde oksygen per volumenhet (partialtrykk) tilsvarer den som er i vanlige flykabiner med redusert trykk eller i stor høyde over havet.

Brann hindres i å oppstå når det ikke er tilstrekkelig oksygen til å antenne. Vi kaller det inertisering. Det skjer ved å tilsette inerte gasser eller ved å fjerne oksygen fra luft. Inert inneklima opprettholdes 24 timer i døgnet for varig opphold uten åndedrettsvern i rom. Inert inneklima kan også opprettes for kortere perioder ved eksplosjonsfare i forbindelse med arbeidsprosesser, vedlikehold eller eksperimenter.

OFAS anbefaler ikke varig opphold i rom med inert luft. Det er usikkerhet knyttet til personrisikoen ved opphold i rom med inert luft/oksygenfattig atmosfære. Det foreligger ikke en entydig konklusjon på hvordan mennesker reagerer på opphold i oksygenfattig atmosfære. Derfor må personsikkerheten vurderes i hvert tilfelle.

Vi skiller mellom to typer inertisering:

A Inertisering for oppholdsklima kalles ’inert luft’ (hypoxic air). Partialtrykket til oksygen er endret til det som er i en vanlig flykabin. En kan arbeide normalt i rom uten åndedrettsvern og luften er ikke tilsatt andre gasser enn den har. Type A beskrives i denne seksjonen.

B Inertisering i ubemannede rom for å hindre eksplosjon. Det brukes lavere oksygenkonsentrasjon enn Type A og ofte tilsettes gass. Derav begrepet ”inertisering med gass”. Inertisering med gass brukes ved spesiell behov i industri. Det er krevende og farlig og følger særskilte standarder, se egen seksjon om Type B inertisering.

Slik virker inert luft
Med inert luft menes oppholdssikker luft der vanlige materialer ikke vil antenne og brenne. Inert luft er vanlig luft, men mengde oksygen per volumenhet (partialtrykk) tilsvarer den som er i vanlige flykabiner med redusert trykk eller i stor høyde over havet. I inert luft er 5-6 % oksygen fjernet fra luften, men trykket er likt. Da vil mengde nitrogen per volumenhet øke tilsvarende. Det fører til at brann ikke antennes, men kroppen opplever det som på høyfjell eller i flykabin.

Arbeid og opphold i inert luft er tryggere enn i flykabin eller i 2 400 moh. Inert luft hindrer brann og tillater varig opphold i rom. Helse kan bedres: Virkningen er best med pause i vanlig luft ca hver 4. time, avhengig av konsentrasjon.

Slik skapes inert luft
Inert luft dannes når 5-6 % oksygen fjernes fra vanlig luft ved normaltrykk. Partialtrykk for oksygen er da som i høyde 2 400 m eller i trykkabin i fly, mens partialtrykk for nitrogen er litt økt. Det skjer i luftdelere ved ’pressure adsorption swing’-metoden eller i mekaniske membranfiltere på molekylnivå.

Generatorer for inert luft tar mindre eller samme plass som utstyr for gasslokkeanlegg og består av enkle, passive og utprøvde komponenter som renser og filtrerer luft på molekylnivå samt vanlig luftkompressor(er).

Evne til å hindre brann og til å slokke
Inert luft hindrer brann ved at kombinasjonen av lite oksygen og et svakt økt nitrogeninnhold ikke gir forbrenningsprossessen nok oksygen. Alle branner som slokkes av vanlige gasslokkeanlegg kan hindres i å oppstå med inert luft. Inert luft kan også brukes til å slokke med. Ved utløsing blir oksygenkonsentrasjonen 10-12 %, men stiger snart til deignkonsentrasjonen som typisk er 15 5 og en kan oppholde seg kontinuerlig i rommet.

Branner som ikke slokkes av gasslokkeanlegg, kan heller ikke inert luft hindre i å oppstå. Derfor vil ikke inert luft hindre røyk fra elbrann, mekanisk overheting, varmgang i lagre eller lysbuer, men kan i begrenset grad hemme ulmebranner.

Installasjon
Generator for inert luft installeres enten inne i rom som beskyttes eller utenfor. System kan bygges inn i klimaanlegg, men installeres helst separat. Generator består av kompressor (hvis ikke bygget har trykkluftanlegg fra før), membranfilter (eller PSA) og kontrollpanel. Plassbehov er som for gasslokkeanlegg, men vesentlig mindre for store volum.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider