DU ER HER

Bruksområder

Publisert: 08.11.2010.  Oppdatert: 28.03.2011.

Sprinklerbeskyttelsen er fortrinnsvis heldekkende, men kan ha ulikt omfang:

  • Fullsprinkling. Det vil si at bygningen som ønskes sikret, skal sprinkles i sin helhet.
  • Delvis sprinkling. Der hvor sprinkling er sløyfet i enkelte rom i bygningen, regnes bygningen i alminnelighet som delvis sprinklet. Delvis sprinkling er normalt en uønsket løsning.
  • Punkt- eller objektsikring. En spesiell prosess, maskin, transportinnretning eller lignende er sprinklerbeskyttet uten hensyn til fare for brannsmitte fra tilstøtende, usprinklede områder.
  • Fasadesprinkling. Skal hindre brannspredning mellom nærliggende bygninger. Hovedhensikten er å kjøle/fukte veggen slik at den får høyere effektiv brannmotstand.
  • ”Vanngardiner”. Kan benyttes for å øke brannmotstanden til brannglass eller seksjonerende vegger, og til objektsbeskyttelse av maskiner. Effekten av slike spesialsystemer må dokumenteres særskilt.
     

 

Fareklasse

Bruksområde

LH (lav risiko)

Ikke-industrielle virksomheter med lav brannenergi og lav brennbarhet, hvor ingen brannceller er større enn 126 m2

OH (ordinær risiko)

Virksomheter der brennbart materiale med middels brannenergi og middels brennbarhet blir behandlet, lagret eller fabrikkert

HHP (høy risiko, produksjon)

Handels- og industrivirksomheter der varene som inngår har høy brannenergi og høy brennbarhet og kan forårsake hurtig eller intens brannutvikling

HHS (høy risiko, lagring)

Lagring av varer hvor lagringshøyden overskrider angitte grenser i NS-EN 12845

Ref. Byggdetaljblad 550.361

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider