DU ER HER

Fordeler og utfordringer

Publisert: 08.11.2010.  Oppdatert: 29.05.2012.

Sprinkleranlegg virker!
Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Ikke noe annet brannsikringstiltak i bygninger har høyere pålitelighet enn sprinkleranlegg.

Hvilke fordeler gir sprinkleranlegg ved planlegging og drift av bygninger?
En vesentlig fordel er åpne og mer fleksible arealer. Uten sprinkleranlegg er denne muligheten begrenset. Sprinkleranlegg begrenser eller slokker brann i en tidlig fase. Dette medfører at skadene blir små og din virksomhet som regel kan fortsette etter kort tid. Ditt bygg kan derfor bli mer praktisk og brukervennlig både for den virksomheten du skal drive i dag og for fremtiden.

I bygninger der det bor personer med nedsatt evne til å komme seg ut i en brannsituasjon, som i omsorgsboliger, universelt utformede bygg og så videre, vil et sprinkleranlegg (boligsprinkleranlegg) være livreddende i den forstand at brannen holdes i sjakk eller slokkes inntil personer kan komme til unnsetning.

Myte nummer 1: Sprinkleranlegg er kostbart!
Svar: Galt! I nye bygg koster normalt et sprinkleranlegg mellom kr 200,- og kr 300,- pr. m2. Det er ikke mer enn gjennomsnittsprisen for et gulvbelegg. For denne prisen får du et svært brannsikkert bygg. Erfaringer viser at dersom man ikke velger sprinkleranlegg, vil andre alternative tiltak ha samme kostnadsramme som et sprinkleranlegg. Det anbefales å investere i et sprinkleranlegg siden det gir en stor grad av sikkerhet. For eksisterende bygninger kan prisen variere med bygningens utforming.

Myte nummer 2: Sprinkleranlegg gir store vannskader!
Svar: Galt! Det er en myte at alle sprinklerhodene løser ut på en gang, slik vi ofte ser på amerikansk film. I en brannsituasjon vil sprinklerhodene løse ut ett og ett der det brenner og kontrollere eller slokke brannen. Et korrekt prosjektert, montert og vedlikeholdt anlegg lekker ikke. Dette sikres gjennom høy kompetanse hos de som prosjekterer og monterer. Det er derfor viktig å velge godkjente aktører.

Myte nummer 3: Sprinkleranlegg er stygt!
Svar: Galt! Mange sprinklersystemer er integrert i bygningskonstruksjoner slik at de nesten ikke synes. Selv for dekorative takflater er dette derfor ikke noe problem.

Sprinkleranlegg er et lønnsomt tiltak!
Sprinkleranlegg installeres av stadig flere bygningseiere. Seriøse bygningseiere tenker langsiktig der sikker drift og lønnsomhet står i fokus.

Vil sprinkleranlegg påvirke forsikringspremien?
Forsikringspremien beregnes alltid ut fra den totale risikovurderingen for hele virksomheten. Et forsikringsgodkjent sprinkleranlegg vil normalt gi en betydelig reduksjon i forsikringspremien. Det anbefales derfor å samarbeide med forsikringsselskapet ditt før du setter i gang.

Handler sprinkleranlegg bare om verdisikring?
Historisk sett er sprinkleranlegg installert for å sikre verdier. I dag monteres sprinkleranlegg i sykehus, hoteller og sykehjem for å sikre lengre rømningstid. Det benyttes også sprinklerteknologi for å redde mennesker i selve brannrommet. Det er ikke registrert omkomne i brann i sprinklede bygg i Norge.

Mer om fordeler, utfordringer og myter knyttet til sprinkleranlegg, kan du lese om i brosjyren "Må alt se svart ut?".

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider