DU ER HER

Regelverk og veiledninger

Publisert: 08.11.2010.  Oppdatert: 09.04.2014.

Myndighetenes regler og krav

Direktoratet for byggkvalitet
• Byggeteknisk forskrifter til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 26. mars 2010 nr. 489 ble gjort gjeldende 1. juli 2010
• Melding HO 1/99 Temaveiledning til sprinkleranlegg, som gjelder per dags dato*

Direktoratet for brann- og samfunnssikkerhet
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning 2004

Myndighetenes krav peker på standarder.

Standarder
• NS-EN 12845:2004+A2:2009 Faste brannslokkesystemer - Automatiske sprinklersystemer – Dimensjonering, installering og vedlikehold
• NS-INSTA 900-1:2009 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installasjon og vedlikehold**
• NS-INSTA 900-2:2010 Boligsprinkler - Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter

Forsikringskrav utgitt av:
• Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Anerkjente regler utgitt av:
• CEA, Europeiske forsikringsregler
• NFPA - Amerikanske regler (Vær oppmerksom på at det har en annen oppbygning)
• FM Global – Factor Mutual, worldwide forsikringsselskap

Standarder og tekniske spesifikasjoner utgis av Standard Norge.

* Melding HO 1/90 Retningslinjer for offentlig påbudte sprinkleranlegg, som gjaldt fra 1991 til 1997
**Tekniske retningslinjer for dimensjoner, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk opp til og med 4 etasjer 2002, ble trukket tilbake av DIBK, DSB og FG 1.1.2010.

Se også miljøblad "Vatn til brannsløkking", som kan lastes ned under ressurser nedenfor.

Ressurser


Last ned:


Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider