DU ER HER

Samling av vannmiljøene

Publisert: 23.09.2011.  Oppdatert: 24.02.2012.

DSB arbeider nå med å revidere forskriften for forebyggende brannvern. I denne forbindelse vil også bestemmelser om slokkevann og sprinklervann, være et aktuelt tema. OFS (nytt navn OFAS) arbeidet mye med disse spørsmålene, gjennom mange år.

Representanter for myndigheter, FG, vannbransjen og sprinklerbransjen kom etter en lang prosess fram til en slags felles forståelse av en del nøkkelspørsmål. Noe av dette er formulert i ulike dokumenter, bl.a. VA/Miljø-blad nr. 82 og i Byggforsk byggdetaljblad 550.361 om sprinkleranlegg. Det er viktig at resultatene av det gode arbeidet som ble gjort sist, bringes fram i det pågående arbeidet med forebyggendeforskriften.

På OFAS sitt styremøte 24. mai 2011 var det enighet om å nedsette en gruppe med ansvar for å ta tak i de forskjellige publikasjonene/bladene som omhandler vannforsyning og forsøke å samkjøre dem, samt sørge for at det blir gitt tydelig informasjon vedrørende vannforsyning.

På bakgrunn av dette ble det avholdt et nytt møte 22. juni mellom representanter fra vannbransjen, myndigheter og OFAS. Det var enighet om at det er hensiktsmessig med et dokument som omtaler slokkevann til slokkesystemer i brannvernsammenheng.

I etterkant av møtet er det iverksatt et arbeid med å:
- Kartlegge alle relevante publikasjoner som omtaler vannforsyning.
- Trekke ut det som omhandler vannforsyning.
- Sammenstille informasjonen i et dokument hvor det settes fokus på de områder som er uklare, som skaper utfordringer og som er viktige å ha fokus på.
- Forsøke å konkludere uklarheter så langt det er mulig.
- Nødvendige avklaringer med ressurspersoner så langt det er praktisk mulig.

(Foto: BigStock)

Tilbake til Aktuelle saker

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

In English
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider